06 20 27 80 94 | info@deonlinevoedingscoach.nl

Disclaimer

 • De informatie die u gegeven wordt, heeft als doel u bij te scholen rond voeding. Het is niet de bedoeling dat het ander medisch of professioneel advies vervangt. De informatie en diensten die geboden worden, hebben niet de intentie om gebruikt te worden voor een medische diagnose of behandeling. We zullen doorverwijzen naar andere professionals (dokter, diëtist, kinderarts) indien nodig.
 • Het is de bedoeling dat u een ruim en correct beeld schetst over uw situatie zodat wij voldoende geïnformeerd advies kunnen geven.
 • De informatie die u aangereikt wordt, is op maat van u uitgewerkt. Het is dan ook niet de bedoeling dat deze informatie gedeeld wordt met andere partijen. Enerzijds vanuit het respect voor onze diensten, anderzijds omdat het op maat van uw persoonlijke omstandigheden is en niet toegepast kan worden op iemand anders.
 • De informatie die u aangereikt wordt, werd in goed vertrouwen opgesteld. Deze wordt gefundeerd door onze achtergrond opleiding, wetenschappelijk onderbouwde kennis en ervaring.
 • De coach zal veranderingen aanbevelen om de gewoonten van uw voedingspatroon te verbeteren. Het is en blijft uw beslissing om al dan niet deze veranderingen te implementeren. Wij geven alvast mee dat een consistente en complete aanpak de grootste verbetering zal teweegbrengen.
 • De gids (indien van toepassing) die u ontvangt bij bestelling of na afronding van begeleiding, mag in geen geval gedeeld of doorverkocht worden met derden.

Privacy Statement 

 • De online Voedingscoach verzamelt uw persoonlijke gegevens uitsluitend met het oog op het geven van individueel advies op maat. De verzamelde informatie omvat, maar is niet beperkt tot uw naam, de naam van uw kind, leeftijd en geboortedatum, contactgegevens en woonplaats. We zullen geen persoonlijke informatie aan derden bekendmaken zonder uw toestemming, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Betaling

 • De samenvatting van het advies/ voedingsplan wordt pas verzonden na ontvangst van betaling.
 • Annuleren kan tot 24 uur voor de afspraak.
 • Bij annuleren minder dan 24 uur voor de afspraak, zal er 10 euro administratieve kosten worden aangerekend.
 • Er worden geen terugbetalingen voorzien nadat de intake heeft plaatsgevonden.